ફ્લોર માઉન્ટેડ અને વૉલ મોઉન્ટેડ ટોયલેટ સીટ – ઉત્પાદની સમીક્ષા

2016-11-09T13:54:06+00:00 Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

ફ્લોર માઉન્ટેડ ટોઇલેટ્સ આધુનિક દિવસોમાં ફ્લોર માઉન્ટેડ યુનિટ્સ કપલ ક્લોઝેટ (WBC) નામે ઓળખાય છે। આ કપલ ક્લોઝેટ ફ્લશ ટેન્ક સાથે આવે છે. બંને ક્લોઝેટ અને ટેન્ક સીરામીક મટેરીઅલ થી બનેલું હોય છે. એસ-ટ્રેપ ડ્રેનેજ પાઇપ જે ક્લોઝેટ ના નીચેના ભાગ થી જોડાઈ છે જમીન થી ફિટ કરવામાં આવે છે ફ્લોર માઉન્ટેડ યુનિટ્સ માટે. વોલ મોઉન્ટેડ

Important measurements for Bathroom

2016-11-05T04:49:24+00:00 Categories: Bathroom|Tags: , , , , , , , , |

Bathroom is often an ignored room when it comes to planning. Many find it difficult arranging fixtures and faucets here. Well let me tell you that bathroom vanities and accessories need sufficient space and right location in bathroom. Here are some essential figures you need to know for a small room like bathroom too. Minimum

ટોયલેટ હેન્ડ શાવર વિરૂદ્ધ જેટ સ્પ્રે બટરફ્લાય

2016-10-22T13:43:05+00:00 Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , |

હેન્ડહેલ્ડ સ્પ્રે અને બટરફ્લાય જેટ વચ્ચે શું તફાવત છે? અને કયું વધુ ટકાઉ હોય છે? હેન્ડહેલ્ડ સ્પ્રે અથવા હેલ્થ ફોસેટ હરકોઈ જાતનો નળ એક કારણભૂત નોઝલ દ્વારા પાણી સ્પ્રે પહોંચાડે છે, જે શૌચાલય ઉપયોગ પછી સફાઈ / ધોવા માટે મદદ કરે છે. તે શૌચાલય ની જમણી બાજુ પર દિવાલ પર ફીટ કરવામાં આવે છે મૂકવામાં

1 कमरा-रसोईघर (1 Room Kitchen) से 1 बेडरूम-रसोईघर ( 1 BHK )

2016-10-20T12:24:02+00:00 Categories: Hindi|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

अगर आपके घर में अलग से लिविंग रूम, बैडरूम और रसोईघर है तो आपका एक बेडरूम हॉल किचन या 1 बीएचके घर है। आपको मुंबई जैसे शहरो में खास करके पुराणी बिल्डिंगों में एक रूम-किचन वाले घर या एक हॉल-किचन मिलेंगे। 1 बैडरूम-हॉल-किचन और 1 हॉल-किचन मैन क्या अंतर है ? 1 हॉल-किचन वाले घर

1 રૂમ, રસોડું થી 1 બેડરૂમ, રસોડું

2016-10-19T11:39:43+00:00 Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

જો તમારા ઘરમાં અલગથી લિવિંગ રૂમ, બેડરૂમ, અને રસોડું છે તો તમારું એક બેડરૂમ, હોલ, કિચન એટલે 1 બીએચકે છે. તમને મુંબઈ જેવા શહેરમાં ખાસ કરીને જુના બિલ્ડિંગોમાં એક રૂમ, કિચન ઘર અથવા એક હોલ કિચન મળશે। 1 બેડરૂમ-હોલ-કિચન અને 1 હોલ-કિચન માં શુ અંતર છે ? 1 હોલ-કિચન વાળા ઘરમાં એક સારીવાત એ છેકે