કોરિયન સોલિડ સરફેસ નો ખર્ચ શું આવે ?

અમે ઘર માલિકોને સામાન્ય રીતે સુજાવ આપીયે છીએ કે મટેરીઅલ ને તમે કિંમત ના હિસાબે તુલના નહિ કરો. જો તમે ફર્નિચર પર લેમિનેટ લગાડવો છો, તે તમને સસ્તું પડશે, પરંતુ લેમિનેટ એકવાર ઘસાઈ તો તે તેમજ રહેવાનું છે. જો તમારે પથ્થર વાપરવો છે જોઈ જગ્યાએ, સારી ગુણવત્તા, સારો ઇટાલિયન માર્બલ, જે તમને રૂપિયા 1500 અથવા

What is Solid Surface or Corian made up of ?

Solid surface is a high quality plastic. Resins and filler material is main ingredient. Material looks beautiful, seamless & at the same time is easy to bend, work with. Like carpenter cuts & sticks plywood together, same way Solid Surface can be worked on. But the big difference is that it is possible to make

Go to Top