કિચન હુડ – ડક્ટ અથવા ડક્ટલેસ ખરીદવું જોઈએ ?

કિચન હુડ એક યાંત્રિક ઉપકરણ છે જે જે તમને કેટલાક આધુનિક ઘરોમાં જોવા મળશે, આ હુડમાં એક કેનોપી શામેલ છે જે સ્ટવ ની ઉપરની બાજુને કવર કરે છે, અને પાંખો/બ્લોવર છે જે જમવાનું બનાવતી વખતે બાફ, ગંધ, અને ઉષ્ણ ને બહાર ફેંકે છે. હુડ ની આ સુવિધા જમવાનું બનાવતી વખતે રસોડાનું વાતાવરણ બનાવી રાખવામાં મદદ

खरीदने से पहले अपने डक्ट किचन हुड को अच्छी तरह से जाननीय

किचन हुड / चिमनी रसोईघर के पर्यावरण को समृद्ध करने के लिए एक शानदार तरीका है। 2 प्रकार के होते हैं - डक्टेबल (Ductable) चिमनी और रेसाइक्लेबल (Recyclable) चिमनी। डक्टेबल चिमनी को वेंटेड चिमनेस भी कहते है, पीवीसी या एल्यूमीनियम पाइप के माध्यम से धुआं, गर्मी और अन्य अशुद्ध गैसों को बाहर फेकता है। दुकताबले

ખરીદવા પહેલા તમારા ડક્ટ કિચન હુડ ને સારી રીતે જાણી લો

કિચન હુડ/ચીમની રસોઈ ઘરના પર્યાવરણ ને સમૃધ્ધ કરવા માટે એક સારો વિકલ્પ છે. કુલ 2 પ્રકારની ચીમની હોય - ડક્ટએબલ (Ductable) ચીમની અને રિસાઇક્લેબલ (Recyclable) ચીમની. ડક્ટએબલ ચીમની ને વેન્ટેડ ચીમની પણ કહેવાય છે, પીવીસી અથવા એલ્યૂમિનિયમ પાઇપ દ્વારા ધુમાડો, ઉષ્મા અને અન્ય અશુદ્ધિઓ બહાર ફેંકે છે. ડક્ટએબલ ચીમની સૌથી સારી છે અને ભારતીય રસોઈ

Know your Duct Kitchen Hood well before buying

Kitchen Hood/ chimney is a great way to enrich the kitchen environment. There are basically 2 types of chimney- Ductable chimney and Recyclable chimney. Ductable chimney also called as vented chimneys, channels out the smoke, heat and other impure gases out through a PVC or aluminum pipes. Ductable chimneys are best and preferred for Indian

Buying Kitchen Hood – should you get Ducted or Ductless ?

Kitchen hood is a mechanical device you will see in kitchens of many modern homes. The hood contains a canopy that covers area right above the stove and a fan or blower to remove/throw the steam, odor and heat caused by cooking. This feature of hood helps maintain kitchen environment while cooking and makes cleaning