ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ તમારા ફોલ્સ સિલિંગમાં એલઈડી (LED) સ્ટ્રીપ સાથે

ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ નો મતલબ શું છે અને તેનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે ? કોવ લાઇટિંગ ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ છે વિભિન્ન જગ્યાએ વાપરવામાં આવે છે માહોલ બનાવવા માટે। કોવ લાઇટિંગ વિશેષ રૂપથી ફોલ્સ સીલિંગ માં (જો હોય તો ) શેલ્ફ, વોર્ડરોબ માં અથવા ઉંચી દીવાલોમાં લગાડવામાં આવે છે. કોવ લાઇટિંગ અથવા ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ કોઈકવાર પ્રાથમિક

કિચન હુડ – ડક્ટ અથવા ડક્ટલેસ ખરીદવું જોઈએ ?

કિચન હુડ એક યાંત્રિક ઉપકરણ છે જે જે તમને કેટલાક આધુનિક ઘરોમાં જોવા મળશે, આ હુડમાં એક કેનોપી શામેલ છે જે સ્ટવ ની ઉપરની બાજુને કવર કરે છે, અને પાંખો/બ્લોવર છે જે જમવાનું બનાવતી વખતે બાફ, ગંધ, અને ઉષ્ણ ને બહાર ફેંકે છે. હુડ ની આ સુવિધા જમવાનું બનાવતી વખતે રસોડાનું વાતાવરણ બનાવી રાખવામાં મદદ

2BHK Interior Designing in New Delhi, near deep market

Currently we i.e. Contractorbhai is working on a new project at New Delhi, near deep market. This project has been taken care of by our Interior Designer Mr. Jatin. The work is still going on. The area near deep market is a very well developed residential area. You will mainly find business class crowd in

Secure you homes with Window Grills

Grills act as guardians to your homes. In present day situation, the first thing a home owner notices is the grills. Whether they buying new property or renting it, windows go unnoticed. Surely one would, because property is the largest investment one, is making. We all would want our investment to be safe and secured.

Why are Indian Home Owners buying Shower Panels

Shower panel is a single unit system with multiple functions where home owners can enjoy the experience of luxurious bathing. Installing Shower panels can transform your bathroom into oasis of recreation. Different components like overhead shower, hand shower, diverter and adjustable different massage jets, etc. are all incorporated in one unit itself. Modern Shower Panels

Go to Top