ભારત માં ઇટાલિયન માર્બલ કેટલા પ્રકારના આકાર અને જાડાઈ માં ઉપલબ્ધ છે.

આકાર અને જાડાઈ દરેક લોટ હિસાબે બદલાઈ છે. પ્રત્યેક માર્બલ ના લોટ ની કપાઈ અલગ-અલગ બ્લોક ના આકાર માં થાય છે જેના આધાર પર અલગ અલગ આકારના લોટ બનાવવામાં આવે છે. એક વાર સિવિલ કોન્ટ્રાક્ટર થી ફાઈનલ આયાતકાર આકાર મળતાજ ડિઝાઈનર ફ્લોરપર ગ્રીડ પેટર્ન નો આકાર બનાવે છે, તે જે પણ આકારના માર્બલ ઉપલબ્ધ હોય,

मार्बल फ्लोअरिंग खर्च किती आहे?

हा आर्टिकल इंग्रेजी , हिंदी आणि गुजराती भाषेत उपलब्ध आहे. मार्केट मधी विविध प्रकारचे मार्बल मिळतात. अगदी लोकप्रिय मधी : इटालियन, माकराना, साधा मार्बल यात पण हरेक मधी अनेक उप-प्रकार आहेत. प्रचंड किंमतीत पण फरक आहे. मार्बल किंमत शहर प्रमाणे अँड मागणी अनुसार बदलतात. उदाहरणार्थ : जर तुमचे घर ५०० चौरस फूट असेल आणि ३५०

मार्बल फ्लोरिंग करवाने का दाम क्या है ?

यह आर्टिकल अंग्रेजी , मराठी और गुजराती भाषा मैं उपलब्ध हैं। आज बाजार में विभिन्न प्रकार के मार्बल आसानी से उपलब्ध हैं। इन में से कुछ लोक प्रिय मार्बल है : इटालियन (Italian marble), मकराना (makrana marble)और Indian मार्बल। इन मार्बल के फिर से कई उप-प्रकार है. कीमत की रेंज भी बहुत बड़ी है. मार्बल

માર્બલ ફ્લોરિંગ કરવાનો ચાર્જ શુ થશે

આ આર્ટિકલ અંગ્રેજી , હિન્દી અને મરાઠી ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે. માર્બલ ઘણીંબધી  પ્રકારના ઉપલબ્ધ છે બજાર માં, જેમાંથી વિખ્યાત છે : ઇટાલિયન, મકરાના, સાદા આ દરેકના ફરીથી ઘણા પેટા પ્રકારો છે. જેમ કે, ભાવ ઘણા ઊંચા  છે, માર્બલ ના ભાવ તેના વિસ્તાર અને માંગ પ્રમાણે હોય છે. દા.ત. - તમારું ઘર 500 સ્કવેર ફુટ છે

Top 50 Products for 2015 – Botticino Italian Marble

This product is one of the "Top 50 Materials, Products & Ideas we recommend for the year 2015", as chosen by our expert team of Architects & Interior Designers. You can download EBOOK "The ContractorBhai Top 50" here The Italian marble is widely famous for its high and long lasting lustre and visual appeal that

Go to Top