પ્લાઈવુડ વોર્ડરોબ દરો, બેંગલોર

Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

સૌથી મહત્વપૂર્ણ સામગ્રી વોર્ડરોબ બનાવવા માટે પ્લાયવુડ વપરાય છે. જો આપણે બ્રાન્ડેડ સારી ગુણવત્તા વાળા પ્લાઈવુડ વિશે વાત કરે તો પ્લાયવુડન દરો શહેરમાં ખૂબ પ્રમાણભૂત છે. તેથી બેંગલોરમાં વોર્ડરોબની કિંમતો મુંબઇ કે દિલ્હીના વોર્ડરોબના ભાવ લગભગ સમાન હોવા જોઈએ. હવે લેમિનેટ આવે, ફરી લેમિનેટ ના ભાવ ભારત માં એક સમાનજ હશે. તે થોડા રૂપિયા બે

मार्बल फ्लोअरिंग खर्च किती आहे?

Categories: Marathi|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

हा आर्टिकल इंग्रेजी , हिंदी आणि गुजराती भाषेत उपलब्ध आहे. मार्केट मधी विविध प्रकारचे मार्बल मिळतात. अगदी लोकप्रिय मधी : इटालियन, माकराना, साधा मार्बल यात पण हरेक मधी अनेक उप-प्रकार आहेत. प्रचंड किंमतीत पण फरक आहे. मार्बल किंमत शहर प्रमाणे अँड मागणी अनुसार बदलतात. उदाहरणार्थ : जर तुमचे घर ५०० चौरस फूट असेल आणि ३५०

मार्बल फ्लोरिंग करवाने का दाम क्या है ?

Categories: Hindi|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

यह आर्टिकल अंग्रेजी , मराठी और गुजराती भाषा मैं उपलब्ध हैं। आज बाजार में विभिन्न प्रकार के मार्बल आसानी से उपलब्ध हैं। इन में से कुछ लोक प्रिय मार्बल है : इटालियन (Italian marble), मकराना (makrana marble)और Indian मार्बल। इन मार्बल के फिर से कई उप-प्रकार है. कीमत की रेंज भी बहुत बड़ी है. मार्बल

માર્બલ ફ્લોરિંગ કરવાનો ચાર્જ શુ થશે

Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

આ આર્ટિકલ અંગ્રેજી , હિન્દી અને મરાઠી ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે. માર્બલ ઘણીંબધી  પ્રકારના ઉપલબ્ધ છે બજાર માં, જેમાંથી વિખ્યાત છે : ઇટાલિયન, મકરાના, સાદા આ દરેકના ફરીથી ઘણા પેટા પ્રકારો છે. જેમ કે, ભાવ ઘણા ઊંચા  છે, માર્બલ ના ભાવ તેના વિસ્તાર અને માંગ પ્રમાણે હોય છે. દા.ત. - તમારું ઘર 500 સ્કવેર ફુટ છે