ઘર પેન્ટિંગ – લસ્ટર પેઇન્ટ વિરુદ્ધ વેલ્વેટ પેઇન્ટ

ઘર પેન્ટિંગ - લસ્ટર પેઇન્ટ વિરુદ્ધ વેલ્વેટ પેઇન્ટ ધારોકે તમને તમારું ઘર પેઇન્ટ કરવું છે, પરંતુ બજેટ ની તમને કોઈ ચિંતા નથી. તો તમે કયો પેઇન્ટ વાપરશો ? Royal luster by asian paint most popular choice of indian home owners વેલ, જ્યારે તે બાબત ઘર માટે હોય, તો મોટે ભાગે

घर के पेंटिंग की कीमत

अगर आप पहली बार रंग या पेंटिंग की दुनिया की खोज कर रहे है, तो यह लेख आपके लिए है। आज विभिन्न प्रकार के पेंट उपलब्ध है जैसे डिस्टेंपर, लस्टर , प्लास्टिक, वेलवेट। लस्टर बहुत ही आम पेंट है घरो के लिए कारन, वे बहुत आसान है बनाए रखने के लिए। आप अपनी दीवारों को

ઘર ના પેંટિંગ ની કિંમત, મુંબઈ

જો તમે પહેલી વાર રંગ અથવા પેંટિંગ ની દુનિયાની ખોજ કરી રહ્યાછો તો, આ લેખ તમારી માટે છે. હવે વિભિન્ન પ્રકારના પેઈંટ ઉપલબ્ધ છે, જેમકે ડિસ્ટેમ્પર, લસ્ટર, પ્લાસ્ટિક, વેલ્વેટ. લસ્ટર બહુ સામાન્ય પેઈંટ છે ઘર માટે ,કારણ  તે બહુ સહેલા છે સાચવી રાખવા। તમે તમારી દિવાલોને સહેલાઈથી ધોઈ અને સાફ કરી શકો છો।  વ્યવસાઇક જગ્યા

Home Painting Rates Mumbai

If you are for the first time exploring the world of colour or painting, this article is for you. There are various type of paints home owners comes across. Distemper , luster, plastic, velvet. Luster is very common for homes because it is very easy to maintain. You can easily wash & clean your walls.

Home Painting – Luster paint vs Velvet paint

Let say you wanted to paint your home & money was not much of constrain. What paint would you use ? Royal luster by asian paint most popular choice of indian home owners Well when it comes to home mostly Luster is only the answer. Luster gets use for home painting extensively. Velvet is