સિમ્પોલો વિટ્રિફાઇડ ટાઇલ્સ, સારી ગુણવત્તા વાળી ટાઇલ્સ છે જે આધુનિક ભારતમાં વાપરવામાં આવે છે. સિમ્પોલો નામ તેમની નિર્માણ કંપની માંથી લેવામાં આવ્યું છે. સિમ્પોલો વિટ્રિફાઇડ ટાઇલ્સ સામાન્ય રીતે મોટા ક્ષેત્ર ને કવર કરવા માટે વાપરવામાં આવે છે. તે જમીન અને દીવાલો પર રહેઠાણ – વ્યવસાઇક હેતુ જેમકે મોટા ઘરો, કાર્યાલયો, હવાઈ અડ્ડા, હોટલો, વગેરે માં વપરાય છે. સિમ્પોલો વિટ્રિફાઇડ ટાઇલ્સ નવીનતા અને તીવ્રપણ માટે જાણવામાં આવે છે, જે ડિઝાઇન, શૈલી અને સુવિધામાં હોય છે.

વિશેષતાઓ

સિમ્પોલો વિટ્રિફાઇડ ટાઇલ્સ સ્ક્રેચપ્રુફ હોય છે.
સિમ્પોલો વિટ્રિફાઇડ ટાઇલ્સ અતિરિક્ત પ્રક્રિયા થી ગુજરે છે જ્યાં અતિરિક્ત પરત અને કોટિંગ કરવામાં આવે છે, જેને કારણે તે લીકવીડ રેઝિસ્ટન્સ હોય છે. આ ટાઇલ્સ કેમિકલ રહિત અને સ્ટેઇન ફ્રી છે. ના તો ટાઇલ નું ચમકપણું ઓછું થાય છે અને રંગ પણ ઉડતો નથી કેમિકલ પ્રસરવાથી।

ડિઝાઇન અને કિંમત

સિમ્પોલો વિટ્રિફાઇડ ટાઇલ્સ વિશાળ અનન્ય ડિઝાઇન્સ ની પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ છે. 7 ડિઝાઇન્સ જેમકે – ટ્રોપિકાના, મેટ્રિક્સ, માર્બેલા, હનીકોમ્બ, અલમોન્ડ અને સિગ્નેચર સિરીઝ સિવાય પ્લેઇન ક્રીમ પણ વિભિન્ન રંગોમાં સહેલાઈથી ઉપલબ્ધ છે. સિમ્પોલો વિટ્રિફાઇડ ટાઇલ્સ વેલ્યૂ ફોર મની છે અને અન્ય પ્રીમિયમ બ્રેન્ડ્સ કરતા વ્યાજબી કિંમત છે.
સિમ્પોલો વિટ્રિફાઇડ ટાઇલ્સ મોટા આકાર માં ઉપલબ્ધ છે જેમકે 800 × 800 મિમિ અને અધિક જે આજના ઘરો માટે વ્યવસ્થિત છે. નાની ટાઇલ જમીન અને દીવાલ પર વધુ જોઈન્ટ દેખાશે જેનાથી તે અનપોલિશ્ડ લાગશે। મોટા આકાર ની ટાઇલ્સ સુંદર અને ભવ્ય લાગે છે નાના આકારની ટાઇલ્સ ની તુલનામાં.

સામાન્ય રીતે તમે જયારે આ ટાઇલ્સ ખરીદવા માટે જાઓ છો, તમને એક બોક્સ ખરીદવું પડે છે. પ્રેત્યેક બોક્સ માં સિમ્પોલો વીરિફાઇડ ટાઇલ્સ હશે.
જયારે તમે ફ્લોરિંગ અથવા દીવાલ પર ટાઇલ ત્યારે 3-4 બોક્સ વધુ ખરીદવાનું કારણ તે છે કે તમને તે રેંગ અને ડિઝાઇન ફરીથી મળવી મુશ્કેલ હશે.
આ તેમાટે થાય છે કારણ એક સમય માં એકજ રંગ ની ટાઇલ બનવવામાં આવે છે. તો જો એક ટાઇલ તૂટે અથવા ડેગ લાગી જાય તો તમે તેજ રંગ ની ટાઇલ બદલી શકો છો, નહીતો તમારા ફ્લોરિંગ ની સુંદરતા ખોવાઈ જશે. ટાઇલ નો રંગ અથવા શેડ તેના ભઠ્ઠી ના તાપમાન પાર નિર્ભર કરે છે. તેજ તાપમાન ફરીથી મળવું મુશ્કેલ છે. તેવી રીતે તાપમાન બદલવાની સાથે રંગ બદલાય છે. તે માટે અમારો સુજાવ છે કે તમે 3-4 બોક્સ વધુ ખરીદી રાખો.