ગ્લાસ ફિનિશ વાળા હોબ કાળા રંગના હોય છે કારણ કાળા રંગનો કાચ વાપરવામાં આવે છે. જે ગ્લાસ વાપરવામાં આવે છે તે અક્કડ ગ્લાસ હોય છે, ખુબજ સખત હોય છે અને ગરમીની કોઈ ખાસ અસર તેના પર થતી નથી. પરંતુ ઘણા ઘર-માલિક ચિંતિત હોય છે ગ્લાસ તૂટવાના કારણ ને લીધે। પણ હું તમને જાણવું કે બાજુ ઓછા સંજોગો માં ઘર-માલિકોને આવી તકલીફ થાય છે. અહીં ફક્ત 1% ચાન્સ હોય છે તૂટવાના। અમે સુજાવ અપશુકે જયારે તમે ગ્લાસ સપાટી/ફિનિશ હોબ/સ્ટોવ ખરીદો તો તે 3mm જાડાઈ વાળું ગ્લાસ હોબી ખરીદો જ્યાં તૂટવાની સંભાવના ઘણી ઓછી હોય છે.

થોડા કારણો ગ્લાસ તૂટવાના ગ્લાસ ફિનિશ હોબ/સ્ટોવ જેમકે –

1. જો ઘર માલિકે ભૂલથી ગરમ વાસણ ગ્લાસ ની સપાટી પર રાખી દીધુ, તો ગ્લાસ માં તિરાડ પડવાના અથવા તો ધીરે ધીરે તૂટવાના ચાન્સ છે.

2. ગ્લાસ તે ઘરમાં તૂટી શકે છે જે ઘરમાં ગેસ તંદૂર નિયમિત રીતે વપરાય છે. ઘણા પંજાબી, ગુજરાતી, મારવારી ના ઘરોમાં તંદૂર હોય છે સ્ટાર્ટર અને તંદુરી રોટી બનાવવા માટે। ગેસ તંદૂર માતુ અપ્લાયન્સ છે જે હોબના બર્નર માં ફિટ નથી થતું। ગેસ તંદુર આખા હોબને ઘેરી લેછે। જયારે ગેસ તંદુર વપરાયછે ત્યારે નીચેની સપાટી વધુ ગરમ થાય છે, અને જયારે તે ગ્લાસ પર રાખવામાં આવે છે ત્યારે તે વધુ ગરમ થવાને કારણે તૂટી શકે છે. તેમાં કોઈ કારણ નથી કે તમે તે હોબ કેટલું મોંઘુ અને બ્રાન્ડેડ ખરીદેલું છે. જો ગેસ તંદુર વાપરો છો તો 100% તૂટવાના આસાર છે.

3. ગ્લાસ માં તિરાડો પડી શકે છે જો ભૂલથી ગ્લાસની સપાટી પર થાળું પાણી રેડી દીધું હોય ગેસ બંધ કર્યાના તરત બાદ. તરત બદલાયા તાપમાન થી વિસ્તરણ અને સંકોચન થાય છે ગ્લાસ નું જેથી તે તૂટી શકે છે.

4. ગ્લાસ કદાચ તૂટી શકે છે જો તેને બનાવતી વખતે બરોબર લગાડ્યો ના હોય.
5. છેલ્લે, જો ગેસ લીકેજ હોય તોપણ ગ્લાસ તૂટી શકે છે. જો ઘર-માલિકને ગેસ ની વાસ આવેતો તરતજ સિલિન્ડર નું નોબ બંધ કરી દેવું જોઈએ। ગેસ જે વાલ્વ દ્વારા અંદર આવે છે જે લેયર બનાવી શકે છે ગ્લાસ અને સીરામીક બેઝ વચ્ચે, જે ધીરે ધીરે તૂટી શકે છે. સામાન્યરીતે ગેસ લીકેજ ને કારણે ગ્લાસ તૂટવું ઓછું થાય છે કેમકે વાલ્વ સારા કેલિબર નો વાપરવામાં આવે છે. આ ઇટાલિયન વાલ્વ હોય છે જે ભારતીય કુકટોપમાં જોવા નથી મળતો। તો તમને ગેસ લીકેજ જોવા મળશે કૂકટોપમાં હોબ કરતા।

ગ્લાસ ફિનિશ વાળા હોબ વધુ ચર્ચિત છે આધુનિક યુગમાં.