શું ખોટું થઈ શકે છે ગ્લાસ ની સપાટી વાળા હોબ અને કુકટોપ સાથે

2016-12-03T20:02:46+00:00Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , |

ગ્લાસ ફિનિશ વાળા હોબ કાળા રંગના હોય છે કારણ કાળા રંગનો કાચ વાપરવામાં આવે છે. જે ગ્લાસ વાપરવામાં આવે છે તે અક્કડ ગ્લાસ હોય છે, ખુબજ સખત હોય છે અને ગરમીની કોઈ ખાસ અસર તેના પર થતી નથી. પરંતુ ઘણા ઘર-માલિક ચિંતિત હોય છે ગ્લાસ તૂટવાના કારણ ને લીધે। પણ હું તમને જાણવું કે બાજુ

ભારતીય બ્રાન્ડસ ના એ.સી.પી (ACP)

2016-10-19T11:39:42+00:00Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , |

એ.સી.પી (ACP) - એલ્યૂમિનિયમ કોમ્પોઝિટ પેનલ શીટ non-combustible polyethylene core થી બેનલું છે જેમાં પેહલા લેમિનેટ હોય છે પછી 2 એલ્યૂમિનિયમ શીટ ની વચ્ચે સેન્ડવિચ કરવામાં આવે છે. Non-combustible polyethylene core, રબર પેસ્ટ જેવું હોય છે જેને કમ્પ્રેસ કરીને એલ્યૂમિનિયમ શીટ ની વચ્ચે દબાવવા માં આવે છે. આ એ.સી.પી ની કમ્પ્રેસન ની પ્રક્રિયા, લેમિનેટ ના

आ.सी.पि (ACP) के भारतीय ब्रांड्स

2016-10-19T11:39:42+00:00Categories: Hindi|Tags: , , , , , , |

आ.सी.पि (ACP) - एलुमिनियम कम्पोजिट पैनल शीट्स नॉन-कंबुस्टिबले पॉलीएथीलीन कोर से बनाया है जो पहले लैमिनेट होते है और फिर २ एलुमिनियम शीट्स के बेच में संदव्हिच होता है। नॉन-कंबुस्टिबले पॉलीएथीलीन कोर , रबर पेस्ट जैसा है जो कंप्रेस करके गो एलुमिनियम शीट्स के बीच दबाया जाता है। यह आ.सी.पि की कम्प्रेशन की प्रक्रिया, लेमिनेट्स

Indian Brands of ACP

2016-10-19T11:38:48+00:00Categories: ACP sheets|Tags: , , , , , , |

ACP i.e. Aluminum Composite Panel sheets are made from non-combustible polyethylene core that is laminated and then sandwiched between two aluminum sheets. The non-combustible polyethylene core is a rubber like paste that is compressed and pressed between two aluminum sheets. The compression process is same as that of compression process of laminates. Aluminum Composite

What can go wrong with Glass surfaced Hobs & Cooktops

2014-10-03T19:15:30+00:00Categories: Kitchen Hood & Hobs|Tags: , , , , , , , , , , |

Glass finish hobs are usually black in color because of the black glass used. The glass used is the stiffened glass which is very hard and doesn’t easily get affected by heat. But there are some home-owners are worried for the breaking issues of glass. But let me assure you that on a very rare