ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ અને ચીમની ના અવાજ સ્તર થી ચિંતા માં છો!!!

ઘણા ઘર માલિક 2 વસ્તુ ને લઈને ચિંતા માં હોય છે જયારે ચીમની ખરીદવાની હોય - 1. ચીમની નો ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ 2. અવાજ સ્તર ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ મને ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ વિશેની શંકા દૂર કરવાદો પહેલા ચીમની ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ એટલો બધો નથી હોતો કારણ ચીમની ની મોટર હેવી ડ્યૂટી નથી હોતી। તમે કહી શકો કે ચીમની ની

किती अंतर असले पाहिजे गॅस आणि किचन हूड / चिमणी मधी

हा आर्टिकल इंग्रेजी , हिंदी आणि गुजराती भाषेत उपलब्ध आहे. महत्वाचे: घर मालकनी किचन हूड किंवा चिमणी कंपनी वरून स्थापित केवळ तंत्रज्ञ असेल तयांच्या कडून बसवा. येथे किचन मधी दोन प्रकारचे किचन हूड आहेत डक-एबल (Ducted) आणि Recirculation-एबल (Duct less). डाक-एबल किचन होड चे पारकर, डक पाईप हि फिक्स असते जी चिमणीला जोडली असती उष्णता

किचन कुकटॉप और किचन हुड/चिमनी के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए ?

यह आर्टिकल अंग्रेजी , मराठी और गुजराती भाषा मैं उपलब्ध हैं। Important : जरूरी जानकारी : घर के मालिक को किचतेहं हुड या चिमनी केवल कंपनी अधिकृत तकनीशियन से ही स्थापित करवाए। . किचन चिमनी २ प्रकार के उपलब्ध है डक्ट-समर्थ (Duct-able ) और सक्षम (Recirculation ) डक्ट-समर्थ चिमनी में चिमनी को एक डक्ट पाइप

કેટલું અંતર ગેસ (cooktop) અને રસોડામાં હૂડ / ચીમની વચ્ચે પૂરતું છે ?

આ આર્ટિકલ અંગ્રેજી , હિન્દી અને મરાઠી ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે. કુલ બે પ્રકાર ની ચીમની હોય છે રસોડા માં Duct-able & Re-circulation able. Duct-able ચીમની માં, એક પાઇપ જોડવામાં આવે છે ચીમની સાથે જે તમારા રસોડા માંથી ધુમાડો, ગંધ, ગરમી અને બીજા કણો ઘર ની બહાર લઇ જાય છે.જયારે, Re-circulation able માં અશુદ્ધિઓ, ધુમાડો, ગંધ

Tips for Buying Kitchen Hood/Chimney

While buying a kitchen hood/chimney, kitchen design, quality and strength are important factors to think about. There is a wide range of kitchen hood available in market today like, ductable kitchen hood vs recyclable kitchen hood, wall mounted, stand-alone (for island kitchen), etc. Hood Finish Material Hoods again are available in wide range of designs

Go to Top