ઇલેક્ટ્રિકલ એમ.સી.બી.(MCB) અને પેનલ બોર્ડ

એમ.સી.બી (મિનિએચર સર્કિટ બ્રેકર) તે વિતરણ બોક્સ છે જે હમણાં ના આધુનિક ઘરો માં લગાડવામાં આવે છે. એમ.સી.બી ના બદલે 32 એમ્પીયર ની DP સ્વીટ્ચ આવતી હતી જેમાં બંધ ચાલુ કરવાની સ્વીટ્ચ હતી. ત્યારે એમ.સી.બી.(MCB) થી લોકો પરિચિત નહોતા, કારણ તે ત્યારે અસ્તિત્વ નહતું। ચાલો સમજીયે એમ.સી.બી.(MCB) નું જોડાણ સોસાયટી માં મીટર રૂમ હોય છે.

એન્કર રોમા મોડ્યૂલર સ્વીચ – ઉત્પાદની સમીક્ષા

ભારે રહેણાંક અને વ્યાપારી વિસ્તારમાં વિદ્યુત સ્વીચ નો ઉપયોગ થાય છે. એક માઉન્ટ પ્લેટ, રંગ શ્રેણી અને સોલિડ મેટલ પ્લેટ માં ઉપલબ્ધ છે. મોડ્યુલર સ્વીચ સાથે, તે સ્થાપિત અને જાળવી રાખવા માટે સરળ બને છે. કેટલાક સ્વીચ ખરાબ થઈ જાય છે અથવા તમે સ્વીચ ના જોડાણને બદલવા માંગો છો, તો બધા તમારે ફ્રેમ ખેંચવાની હોય

इलेक्ट्रिकल वायर रंग कोडींग काय आहे?

हा आर्टिकल इंग्रेजी , हिंदी आणि गुजराती भाषेत उपलब्ध आहे. इलेक्ट्रिकल वायर सर्किट प्रत्येक वायरचा कार्य वर्गीकरण करण्यास मदत करतो, रंग कोडींग पालन करा. भारतात वायर RGB मोड मध्ये म्हणतात लाल- हिरवा - निळा आहेत. या RGB वायरचे विविध कार्ये आहेत. लाल - लाल वायर फेज (phase) ला प्रतिसाद आहे, इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये. हि वायर

इलेक्ट्रिकल वायर का कलर कोडिंग क्या है ?

यह आर्टिकल अंग्रेजी , मराठी और गुजराती भाषा मैं उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रिकल वायर स्टैण्डर्ड कलर कोडिंग होता है, इससे प्रत्येक वायर का उपयोग या कार्य सर्किट में क्या है यह पहचाना जाता है। इंडिया मैं वायर्स (wires) RGB mode रेड(लाल)- ग्रीन(हरा)- ब्लैक(काला) मैं है। यहाँ प्रत्येक RGB वायर का कार्य और महत्व अलग है। रेड

ઇલેક્ટ્રિકલ વાયર કલર કોડિંગ શું છે ?

આ આર્ટિકલ અંગ્રેજી , હિન્દી અને મરાઠી ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે. ઇલેક્ટ્રિકલ વાયર કલર કોડિંગ મદદ કરે છે સર્કિટ માં દરેક વાયર નું કાર્ય જાણવામાં। ભારત માં વાયર RGB માં હોઉં છે. દા.ત - લાલ, લીલો, કાળો. દરેક વાયર ના અલગ કર્યો છે. લાલ - લાલ વાયર સર્કિટ માં phase ને નોંધે છે .તે જીવંત વાયર

Go to Top