કિચન માટે એલ્યૂમિનિયમ પ્રોફાઈલ શટર – ઉત્પાદની સમીક્ષા

કંટાળી ગયા છો તમારા લાકડાના ફર્નિચરને સાફ કરવા અને જાળવણી માં !!! અહીં એક વિકલ્પ મટેરીઅલ છે તમારા લાકડાના દરવાજા અને શટર કિચન માટે, ઓફિસ માટે અને બીજા ફર્નીચરો માટે। એલ્યૂમિનિયમ પ્રોફાઈલ શટર સાફ કરવામાં અને જાળવણી માં સહેલા છે. આ શટરમાં કિનારી પર પાતળી બોર્ડર હોય છે એલ્યૂમિનિયમ ની. તમે જયારે શટર ખોલો તો

સુથાર પાસે મોડ્યૂલર કિચન બનાવવા પર નિષ્પક્ષ રાય

જયારે હું કહું કે ભારતીય મોડ્યૂલર કિચન - આપણે સેમી-મોડ્યૂલર કિચન ની વાત કરી રહ્યા છીએ। અહીં ક્લિક કરો "ભારતીય મોડ્યૂલર કિચન અને ભારતીય સેમી-મોડ્યૂલર કિચન વચ્ચે નો તફાવત" શું તમારા લોકલ સુથાર ને મોડ્યૂલર કિચન નું કામ આપી શકાય ? હા અથવા ના મોડ્યૂલર કિચન માં - શટર, પેનલ્સ, કેબિનેટ બધું ફેક્ટ્રી માં બને

કિચન ટ્રોલી ડિઝાઇન ના પ્રકાર – ઉત્પાદની સમીક્ષા

આ દિવસોમાં અલગ પ્રકારના ચેનલ્સ અને ટ્રોલી ડિઝાઇન ઉપલબ્ધ છે પસંદગી કરવામાટે, જે તમારા કિચન ને શોભે। તેવી પણ ચેનલ્સ છે જે 30 કિલો અને 50 કિલો વજન ઉપાડી શકે છે. અલગ પ્રકારની ચેનલ વાપરવામાં આવે છે વજન મુજબ જે ડ્રોવર માં લાગી શકે. ચાલો અલગ પ્રકારની ચેનલો થી તમને અવગત કરાવીએ। સામાન્ય ચેનલ -

मॉड्यूलर किचन और सेमि-मॉड्यूलर किचन के बीच का अंतर

Iभारत में "मॉड्यूलर किचन" का अवधि का प्रयोग करना बहुत ही आम बात है। हालांकि तकनीकी रूप से मॉड्यूलर किचन और सेमि मॉड्यूलर किचन में अंतर है। बल्कि कई भारतीय घर मालिक जो मॉड्यूलर किचन खरीद रहे हैं वास्तव में वे "सेमि - मोड्यूलर" किचन खरीद रहे है। अंतर को समझते हैं: मॉड्यूलर किचन ऐसी

મોડ્યૂલર કિચન અને સેમી-મોડ્યૂલર કિચન વચ્ચે નો અંતર

ભારત માં, સામાન્ય છે લોકો માટે "મોડ્યૂલર કિચન" શબ્દ નો પ્રયોગ કરવો બધા હેતુ માટે. પરંતુ તકનીકી રૂપે મોડ્યૂલર કિચન અને સેમી-મોડ્યૂલર કિચન માં અંતર છે. ભારતીય ઘર માલિકો જે મોડ્યૂલર કિચન ખરીદી રહ્યા છે તે વાસ્તવ માં "સેમી-મોડ્યૂલર કિચન" ખરીદી રહ્યા છે. અંતરને સમજીએ : મોડ્યૂલર કિચન એવી વસ્તુ છે જેને તમે વિઘટિત કરી

Go to Top