કિચન માટે એલ્યૂમિનિયમ પ્રોફાઈલ શટર – ઉત્પાદની સમીક્ષા

કંટાળી ગયા છો તમારા લાકડાના ફર્નિચરને સાફ કરવા અને જાળવણી માં !!! અહીં એક વિકલ્પ મટેરીઅલ છે તમારા લાકડાના દરવાજા અને શટર કિચન માટે, ઓફિસ માટે અને બીજા ફર્નીચરો માટે। એલ્યૂમિનિયમ પ્રોફાઈલ શટર સાફ કરવામાં અને જાળવણી માં સહેલા છે. આ શટરમાં કિનારી પર પાતળી બોર્ડર હોય છે એલ્યૂમિનિયમ ની. તમે જયારે શટર ખોલો તો

કિચન ટ્રોલી ડિઝાઇન ના પ્રકાર – ઉત્પાદની સમીક્ષા

આ દિવસોમાં અલગ પ્રકારના ચેનલ્સ અને ટ્રોલી ડિઝાઇન ઉપલબ્ધ છે પસંદગી કરવામાટે, જે તમારા કિચન ને શોભે। તેવી પણ ચેનલ્સ છે જે 30 કિલો અને 50 કિલો વજન ઉપાડી શકે છે. અલગ પ્રકારની ચેનલ વાપરવામાં આવે છે વજન મુજબ જે ડ્રોવર માં લાગી શકે. ચાલો અલગ પ્રકારની ચેનલો થી તમને અવગત કરાવીએ। સામાન્ય ચેનલ -

જિંદાલ એલ્યૂમિનિયમ સ્લાઈડિંગ વિન્ડો – ઉત્પાદની સમીક્ષા

સ્લાઈડિંગ વિન્ડો મોટા પ્રમાણ માં પસંદ કરવામાં આવે છે કારણ તે વાપરવામાં સહેલું છે અને તે વધુ જગ્યા પણ નથી લેતી ઈંટેરીઅર માં કે પછી એક્સટેરીઅરમાં। અહીં 2 ટ્રેક અને 4 ટ્રેક સેરીઝ ઉપલબ્ધ છે. તે ઊંચી હાઈટ સુધી લગાડી શકાય છે જેમકે 4 ફૂટ થી 10 ફૂટ સુધી। વિન્ડો માં આધુનિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે

False Ceiling and Ceiling Moldings

False ceiling today is not only restricted to basic rectangular or square design type. With modern homes n interiors, homeowners have become more aware for how designer false ceiling can make difference to their modern interiors. Other than square/ rectangular false ceiling homeowners who have high budget opt for- (i) curvature/ curved false ceiling or

Aluminium Furniture Jalandhar Punjab

Recently we came across a Aluminum Fabricator business from Jalandhar, Punjab. Ashok Kumar, who is owner of the business explained us that lately many Home Owners have started choosing furniture made in Aluminum. Benefits of making furniture in Aluminum over wood: Lighter then wood furniture Highly Economic Long lasting sleek designs These items are made

Go to Top