ટેક્સ્ચર પેન્ટિંગ આઈડિયા – દીવાલ માટે

2016-11-10T18:37:02+00:00Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

નાના લિવિંગ રૂમ માં આજકાલ લોકો એક દીવાલ ને  અલગ રંગ અને હાઈલાઈટ કરે છે એક ઈફેક્ટ માટે। આ દીવાલ તમારા ટી.વી ની પાછળ હોઈ શકે છે અથવાતો તે કોઈપણ દીવાલ હોય શકે છે તે રૂમ ની. જે પેઇન્ટ ટેક્સ્ચર માટે વાપરવામાં આવે છે તે ખાસ હોય છે. તે પાણી આધારિત હોય છે જે તમે

ભારત માં બાથરૂમ નવીનીકરણ નો ખર્ચ

2016-10-08T13:50:51+00:00Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

સવાલઃ હું પુના થી છું, અને બાથરૂમ નું નવીનીકરણ કરવું છે, તો મારા બાથરૂમ નવીનીકરણ પાછળ કેટલો ખર્ચ થશે ? જવાબઃ ભારત માં કોઈપણ જગ્યાએ, બાથરૂમ નવીનીકરણ નો ખર્ચ તમારી જરૂરિયાત, બાથરૂમ નો આકાર અને તમારા બજેટ પર નિર્ભર કરે છે. બાથરૂમ માં 2 મહત્વ ની વસ્તુ છે - 1) પ્લમ્બિંગ (Plumbing) અને 2) ટાઇલ્સ.

भारत में बाथरूम रेमोदेलिंग/नवीकरण की कीमत

2016-10-08T17:47:52+00:00Categories: Hindi|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

सवाल - मैं पुणे से हु और मुझे अपना बाथरूम रेनोवेट / फिर से बनाना है। अपने बाथरूम रेनोवेशन/नवीकरण पर कितना खर्च होगा? जवाब - भारत में कही भी, बाथरूम रेनोवेशन की कीमत आपकी आवश्यकता, बाथरूम का आकार और आपके बजट पर निर्भर करता है। बाथरूम मैन २ सबसे महत्त्वपूर्ण चीज़ें है (i) नलसाजी (Plumbing)

Interior Designing for 1 RK in Kurla, Mumbai

2016-10-19T11:39:43+00:00Categories: 3D Interior Design|Tags: , , , , , , , , |

Kurla, a suburb of Mumbai has developed very well. You can say that Kurla is a blend of residential colonies, big and small, industrial estates commercial enclaves and slums. With all this it has very good connectivity to all parts of Mumbai by road and rail mainly due to its central location. We Contractorbhai.com had

2BHK Andheri East

2016-10-19T11:38:32+00:00Categories: Interior Design|Tags: , , , , , , , |

Chandivali, In Mumbai is located on outskirts of Powai say in-between Saki Naka and Powai lake. It’s a perfect place of natural beauty surrounded by Powai hillocks on south-east and lake on north. Chandivali has been developed very rapidly in short period of time commercially and residentially too. We Contractorbhai.com had taken up a project