વોલ મિક્સર અથવા ડાઇવર્ટર – તમારા બાથરૂમ માટે શું ખરીદવું જોઈએ ?

વોલ મિક્સર વોલ મિક્સર સિંગલ યુનિટ છે જે દીવાલ પર લગાડાય છે જેમાં ગરમ અને ઠંડા પાણીનો નોબ હોય છે અને કોમન સ્પાઉટ સાથે લાગેલું હોય છે. કુલ બે પ્રકારના વૉલ મિક્સર હોય છે - 2 ઈન 1 મિક્સર અને 3 ઈન 1. 2 ઈન 1 વોલમિક્સર માં 2 વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે. ઓવરહેડ શાવર

Important measurements for Bathroom

Bathroom is often an ignored room when it comes to planning. Many find it difficult arranging fixtures and faucets here. Well let me tell you that bathroom vanities and accessories need sufficient space and right location in bathroom. Here are some essential figures you need to know for a small room like bathroom too. Minimum

बाथरूम शावर बूस्टर पम्प – उत्पाद की समीक्षा

1/2 एच. पि (हार्स पावर) प्रेशर पंप एक आटोमेटिक /स्वचालित प्रेशर पंप है जो ऊपर पानी के टैंक से दबाव / बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिजाइन और नीरवता और मुफ्त रखरखाव मोटर आपरेशन, इस पंप को कई अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। यह पंप मुख्य रूप से आवासीय और हल्के वाणिज्यिक

બાથરૂમ શાવર બુસ્ટર પમ્પની – ઉત્પાદન સમીક્ષા

1/2 એચ.પી (હોર્સ પાવર) પ્રેશર પમ્પ એક ઓટોમેટિક પ્રેશર પમ્પ છે જે ઉપર પાણી ના ટેન્ક થી દબાવ વધારવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન શાંત અને મફત રખરખાવ મોટર ઓપરેશન, આ પમ્પ ને ઘણા બીજા અનુપ્રયોગો માટે ઉપયુક્ત છે. આ પમ્પ મુખ્ય રૂપથી રહેઠાણ માટે અને હલકા વ્યાપારી અનુપ્રયોગો માટે છે, જ્યાં પર્યાપ્યત

ભારત માં બાથરૂમ નવીનીકરણ નો ખર્ચ

સવાલઃ હું પુના થી છું, અને બાથરૂમ નું નવીનીકરણ કરવું છે, તો મારા બાથરૂમ નવીનીકરણ પાછળ કેટલો ખર્ચ થશે ? જવાબઃ ભારત માં કોઈપણ જગ્યાએ, બાથરૂમ નવીનીકરણ નો ખર્ચ તમારી જરૂરિયાત, બાથરૂમ નો આકાર અને તમારા બજેટ પર નિર્ભર કરે છે. બાથરૂમ માં 2 મહત્વ ની વસ્તુ છે - 1) પ્લમ્બિંગ (Plumbing) અને 2) ટાઇલ્સ.

Go to Top