બાથરૂમ લીકેજ ઉપરના માળ થી

બાથરૂમ માં લીકેજ થવાના ઘણા કારણ છે, તૂટેલી દીવાલ, ફૂગ વૃદ્ધિ, વગેરે। કોઈપણ કામ કરતા પહેલા, લીકેજ નું કારણ શોધવું જરૂરી છે. કારણ 1 જો તમારું બાથરૂમ બીજા માળે છે અથવા પાડોશી નું બાથરૂમ તે જગ્યાએ છે. સમસ્યા પાણી પુરવઠા લાઇન અથવા બાથરૂમ ફિટિંગમાં હોઈ શકે છે - વહેવાનો હરકોઈ જાતનો નળ અથવા નાલીમાં। અહીં

ઓછા ખર્ચમાં ટેરેસ નું વોટર પ્રુફિંગ

અમે ઘણા ઘર માલિકોના ફોન આવે છે જેઓ બિલ્ડિંગના છેલ્લા મળે રહે છે અને વરસાદ માં વોટર પ્રુફિંગ વિષે પૂછતાછ કરે છે. ઘણી વખત સોસાયટી માં અન્ય ઘર માલિકો વોટર પ્રુફિંગ માટે પૈસા દેવાની ના પડે છે જે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. તો તમે લીકેજ માટે ચિંતામાં છો, અને ખર્ચ તમારે એકલાએ કરવો પડે એમ છે. અહીં

Home Renovation Dialogue – Bangalore, Navi Mumbai, Hyderabad

"Home Renovation Dialogue" is a series in which we highlight our interaction with Home Owners from different parts of country. Questions shared below are real life renovation situation. Suggestions made by Contractorbhai experts are shared for wider audience to get benefit. Civil Work in Bangalore Additional construction to hall with verandah of size 8X8 and

Go to Top